Varnostne informacije

Pred uporabo naprave se seznanite s temi pomembnimi varnostnimi informacijami. Vsebujejo splošne varnostne informacije za naprave in lahko hkrati vključujejo vsebino, ki ni namenjena za vašo napravo. Upoštevajte opozorila in previdnostne ukrepe, da ne poškodujete sebe ali drugih in da preprečite poškodbo naprave.

Izraz »naprava« se nanaša na izdelek in njegovo baterijo, napajalnik, predmete priložene izdelku in katero koli dodatno opremo odobreno s strani podjetja Samsung, ki se uporablja z izdelkom.

Opozorilo

Neupoštevanje varnostnih navodil in predpisov lahko privede do poškodb ali smrti

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Nezavarovane povezave lahko povzročijo električni šok ali zanetijo ogenj.

Ne dotikajte se naprave, napajalnika ali njegovih kablov oziroma električne vtičnice z mokrimi rokami ali drugimi mokrimi deli telesa

To lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali zaneti ogenj.

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte in je ne prijemajte z mokrimi rokami

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara.

Slovenščina