Thông tin an toàn

Vui lòng đọc thông tin an toàn quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị. Đây là thông tin an toàn chung cho các thiết bị và có thể bao gồm nội dung không áp dụng cho thiết bị của bạn. Hãy tuân thủ thông tin cảnh báo và thận trọng để phòng ngừa chấn thương cho bản thân và những người khác và tránh gây thiệt hại cho thiết bị của bạn.

Thuật ngữ ‘thiết bị’ có nghĩa là sản phẩm và pin, bộ sạc của nó, các phụ kiện được cung cấp kèm theo sản phẩm và bất kỳ phụ kiện nào được Samsung phê duyệt được sử dụng cùng với sản phẩm.

Cảnh báo

Không tuân thủ các cảnh báo và quy định về an toàn có thể gây nên chấn thương nặng hoặc dẫn đến tử vong

Không sử dụng dây điện, phích điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện hỏng

Các mối nối không chắc chắn có thể làm điện giật hoặc gây cháy.

Không chạm tay hoặc các bộ phận cơ thể bị ướt vào thiết bị, bộ sạc, cáp hoặc ổ điện

Làm vậy có thể dẫn đến trường hợp bị điện giật.

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Làm vậy có thể bị điện giật hoặc cháy.

Không dùng thiết bị khi đang sạc hoặc chạm vào thiết bị bằng tay ướt

Làm vậy có thể bị điện giật.

Tiếng Việt