Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe.

Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.

Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę o prowadzeniu pojazdu. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

Należyta dbałość i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

Wilgoć i płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.

Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.

Urządzenie posiada wewnętrzne wskaźniki obecności cieczy. Uszkodzenia urządzenia wynikające z ingerencji wody mogą spowodować unieważnienie gwarancji producenta.

Przechowywać urządzenie tylko na płaskich powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Urządzenia można używać w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do 35°C. Można je przechowywać w temperaturze otoczenia w zakresie -20°C do 50°C. Używanie urządzenia lub jego przechowywanie w temperaturze wykraczającej poza te zakresy może spowodować uszkodzenie urządzenia lub skrócenie okresu eksploatacji baterii.

Nie należy trzymać urządzenia w miejscach bardzo rozgrzanych, jak samochód w porze letniej. Może to spowodować wadliwe działanie ekranu, uszkodzenie urządzenia lub wybuch baterii.

Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (na przykład na desce rozdzielczej samochodu).

Baterię można przechowywać osobno w temperaturze otoczenia w zakresie 0°C do 45°C.

Polski