Злонамерен софтуер и вируси

За да защитите устройството си от злонамерен софтуер и вируси, следвайте тези съвети. Неспазването на тези правила може да доведе до повреда или загуба на данни, които може да не се покриват от гаранцията

Не теглете неизвестни приложения.

Не посещавайте ненадеждни уебсайтове.

Изтривайте съмнителните съобщени или имейли от неизвестни източници.

Задайте парола и я променяйте редовно.

Деактивирайте безжичните функции, като например Bluetooth, когато не ги използвайте.

Ако устройството не реагира нормално, изпълнете антивирусна програма, за да проверите за заразяване.

Изпълнете антивирусна програма на устройството си, преди да стартирате новоизтеглени приложения и файлове.

Инсталирайте антивирусни програми на компютъра и ги изпълнявайте редовно, за да проверявате за заразяване.

Не редактирайте настройките на системния регистър и не променяйте операционната система на устройството.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Български