Pradžia

Virš gaminio nedėkite sunkių daiktų.

•• Taip galite sukelti problemų

arba patys susižeisti.

 

 

 

 

 

 

Iš nuotolinio valdymo pulto

 

 

 

 

 

 

išėmę maitinimo elementus,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų

 

 

 

 

 

 

jų į burną. Maitinimo elementus

 

 

 

 

 

 

laikykite vaikams ir kūdikiams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepasiekiamoje vietoje.

!

 

 

 

 

 

•• Jei vaikai įsidėjo į burną

 

 

 

 

 

 

maitinimo elementą,

 

 

 

 

 

 

nedelsdami kreipkitės į

 

 

 

 

 

 

gydytoją.

 

 

 

 

 

 

Naudokite tik nurodytus

 

 

 

 

 

 

standartinius maitinimo elementus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu nenaudokite naujų ir naudotų

 

 

 

 

 

 

maitinimo elementų.

 

 

 

 

 

 

•• Dėl to maitinimo elementas gali

!

 

 

 

 

 

sugesti arba atsirasti nuotėkis,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o tai gali sukelti gaisrą, sužeisti

 

 

 

 

 

 

arba užteršti (sugadinti) gaminį.

 

 

 

 

 

 

Nedėkite adapterio ant kito adapterio viršaus.

•• Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Prieš naudodami adapterį nuimkite plastmasinę jo dangą.

•• Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Saugokitės, kad ant adapterio nepatektų vandens, kad jis nesušlaptų.

•• Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą. Nenaudokite adapterio šalia vandens ar lauke, ypač jei lyga ar sninga. Saugokitės, ! kad adapteris nesušlaptų plaunant grindis vandeniu.

Naudodami uždedamas arba įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

•• Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.

Keisdami maitinimo elementus, nesupainiokite jų polių (+, -).

•• Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.

Maitinimo elementai (ir įkraunamieji elementai) nėra įprastos buitinės atliekos, juos reikia grąžinti perdirbti. Klientas privalo grąžinti naudotus arba įkraunamuosius maitinimo elementus perdirbti.

•• Klientas gali grąžinti naudotus arba įkraunamuosius maitinimo elementus artimiausiam perdirbimo centrui ar parduotuvei, prekiaujančiai

to paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.

Maitinimo adapterį laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių.

•• Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Saugokite, kad į nuolatinės srovės maitinimo adapterį nepatektų vandens ar kad įrenginys nesušlaptų.

•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

•• Nenaudokite gaminio lauke, ten jį gali paveikti lietus ar sniegas.

•• Plaudami grindis stenkitės nesušlapinti nuolatinės srovės maitinimo adapterio.

Galios adapterį laikykite gerai ventiliuojamoje vietoje.

Lietuvių kalba - 10