TC350

TC370

LED televizorius/monitorius

(MFM TV)

vartotojo vadovas

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį. Kad pasirūpintumėte išsamesne priežiūra, užregistruokite savo gaminį tinklalapyje

www.samsung.com/register

Modelio __________ Serijos numeris ____________