Pagrindinės funkcijos

Kitos funkcijos

Suderinimas

Meniu Transliacija Kanalo nustatymai Suderinimas (tik analoginiams kanalams)

Jei gaunamas aiškus signalas, Jums nebereikia tiksliai nustatyti kanalų, nes tai automatiškai atliekama ieškant ir įrašant

įatmintį. Jeigu signalas yra silpnas arba iškraipytas, Jums gali tekti tiksliai sureguliuoti kanalus rankiniu būdu. Slinkite kairėn arba dešinėn, kol vaizdas bus aiškus.

Pasirinkite kanalą ir paspauskite Suderinimas.

Tiksliai nustatyti kanalai, kurie buvo išsaugoti, dešinėje kanalo numerio skydelio pusėje pažymimi žvaigždute „*“. Norėdami iš naujo nustatyti tikslųjį reguliavimą, pasirinkite Suderinimas ir rodinyje Suderinimas pasirinkite Atstatyti.

Perkelk. kan. sąrašą

Meniu Transliacija Kanalo nustatymai Perkelk. kan. sąrašą

Importuojamas arba eksportuojamas kanalų žemėlapis. Jei norite naudoti šią funkciją, turite prijungti USB atminties įtaisą.

Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.

•• Importuoti iš USB: importuokite kanalų sąrašą iš USB.

•• Eksportuoti į USB: eksportuokite kanalų sąrašą į USB. Ši funkcija galima tik prijungus USB įtaisą. USB formatas turi būti FAT32.

Šalinti CAM operatoriaus profilį

Meniu Transliacija Kanalo nustatymai

Pasirinkite norimą pašalinti CAM operatorių.

Subtitrai t

Meniu Transliacija Subtitrai

Šiame meniu galite nustatyti subtitrų režimą.

•• Subtitrai (Išjungti / Įjungti): subtitrai įjungiami arba išjungiami.

•• Subtitrų režimas (Normalus / Susilp. Klausa): nustatomas subtitrų režimas.

•• Subtitrų kalba: nustatoma subtitrų kalba.

•• Pirminė subtitrų: nustatoma pagrindinė subtitrų kalba.

•• Antrinė subtitrų: nustatoma antrinė subtitrų kalba.

Jei žiūrima programa nepalaiko funkcijos Susilp. Klausa, Pageidautina įjungiama automatiškai, net jei pasirinktas režimas Susilp. Klausa.

Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

Lietuvių kalba - 47