Pasirinktinės funkcijos

Kitos funkcijos

Meniu kalba

Meniu Sistema Meniu kalba

Nustatykite meniu kalbą.

Skaitm. tek.

Meniu Transliacija Skaitm. tek. (tik Jungtinėje Karalystėje).

Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, ši funkcija yra įjungta.

Multimedijos ir hipermedijos informacijos kodavimo ekspertų grupė (angl. „Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group“ – MHEG): tai tarptautinis duomenų kodavimo sistemų standartas, taikomas multimedijai ir hipermedijai. Tai yra aukštesnio nei MPEG lygio sistema, kurią sudaro duomenis susiejanti hiperterpė, pavyzdžiui, nejudantys vaizdai, ženklai, animacija, grafikos ir vaizdo failai, taip pat daugialypės terpės duomenys. MHEG – vartotojui skirta vykdymo laiko sąveikos technologija, kuri taikoma įvairiose sferose, įskaitant VOD (vaizdą pagal pareikalavimą), ITV (interaktyviąją televiziją), EC (elektroninę prekybą), telemokymą, telekonferencijas, skaitmenines bibliotekas ir tinklo žaidimus.

Bendros

Meniu Sistema Bendros

•• Didž. energ. taup.

Kai gaminys yra prijungtas prie kompiuterio, ši funkcija taupo energiją – išjungia gaminį, kai kompiuteris nenaudojamas nustatytą laiką.

Ši funkcija prieinama tik tada, kai kaip šaltinis yra nustatytas kompiuteris.

•• Ždm. rež.

Prie gaminio prijungę žaidimų pultą „PlayStation™“ arba „Xbox™“ ir įjungę funkciją Ždm. rež., galite mėgautis tikroviškais žaidimo potyriais.

Atsargumo priemonės ir apribojimai naudojant funkciją Ždm. rež.

––Prieš atjungdami žaidimų pultą ir prijungdami kitą išorinį įrenginį, nustatykite funkciją Ždm. rež. į Išjungti.

––Jei gaminio meniu rodomas įjungus funkciją Ždm. rež., ekranas truputį virpa.

Ždm. rež. prieinamas, kai įvesties šaltinis nustatytas į TV arba PC.

Funkciją Ždm. rež. į Įjungti nustatykite tik tada, kai prijungsite žaidimų pultą. Įjungę funkciją Ždm. rež., prieš pritvirtindami žaidimų pultą galite pastebėti, kad vaizdas yra prastesnės kokybės.

Jeigu funkcija Ždm. rež. yra nustatyta į Įjungti, parinktys Vaizdo režimas ir Garso režimas yra automatiškai nustatomos į Standartinis ir, atitinkamai, į Filmas.

•• Skydelio užraktas

Vienu metu užblokuokite arba atblokuokite visus gaminio valdiklio klavišus. Įjungus Skydelio užraktas, gaminio valdiklis neveikia.

•• Pal. logotipas

Įjungus gaminį, rodomas „Samsung“ logotipas.

Lietuvių kalba - 54