Pagrindinės funkcijos

Nustatyti tvarkytuvę

Meniu Transliacija Nustatyti tvarkytuvę

Nustatykite, kad televizorius rodytų konkretų kanalą arba programą nurodytu laiku ir data. Prieš suplanuodami televizoriaus žiūrėjimą, įsitikinkite, kad meniu Sistema > Laikas > Laikrodis tinkamai nustatyta data ir laikas.

Piktograma pasirodo šalia programų, kurios nustatytos suplanuotai peržiūrai. Galite peržiūrėti, keisti arba pašalinti kanalą, kurį buvote numatę žiūrėti.

Funkcijos „Planuoti žiūrėjimą“ naudojimas

Galite nustatyti, kad numatytu laiku automatiškai būtų rodomas pageidaujamas kanalas. Jei norite naudoti šią funkciją, pirma nustatykite dabartinį laiką.

1.Paspauskite mygtuką E ir pasirinkite + Tvarkaraštis.

2.Paspauskite mygtukus u / d / l / r ir nustatykite Antena, Kanalas, Kartoti, Data arba Pradžios laikas.

•• Antena: pasirinkite reikiamą antenos šaltinį.

•• Kanalas: pasirinkite norimą kanalą.

•• Kartoti: pagal patogumą pasirinkite nustatyti Kartą, Rankinis, Št.~S., Pr.~P. arba Kasdien. Jei pasirinksite Rankinis, galėsite nustatyti norimą dieną.

Žymė rodo, kad data pasirinkta.

•• Data: galite nustatyti norimą datą.

Tai galima padaryti pasirinkus Kartą parinktyje „Kartoti“.

•• Pradžios laikas: galite nustatyti norimą pradžios laiką.

Informacijos rodinyje galite pakeisti arba atšaukti saugomą informaciją.

•• Atšaukti grafikus: atšaukite laidas, kurias buvote numatę žiūrėti.

•• Red.: keiskite laidas, kurias buvote numatę žiūrėti.

•• Grįžti: grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.

Lietuvių kalba - 43