Pagrindinės funkcijos

Mygtuko INFO naudojimas (vedlys „Dabar & pirmyn“)

Ekranas atpažįsta šiuo metu rodomą kanalą ir tam tikrų garso ir vaizdo nuostatų būseną.

Vedlyje „Dabar & pirmyn“ pagal transliacijos laiką pateikiama kasdienė kiekvieno kanalo televizijos programa.

•• Žiūrėdami šiuo metu rodomą kanalą, paslinkite l arba r ir peržiūrėkite pageidaujamos programos informaciją.

•• Slinkite u arba d, jei norite peržiūrėti kitų kanalų informaciją. Jei norite pereiti į šiuo metu pasirinktą kanalą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką E.

Parinkties Kanalas meniu naudojimas

Kanalų sąrašas

Meniu Transliacija Kanalų sąrašas

Žiūrėdami televizorių paspauskite CH LIST, kad būtų parodytas sąrašas, kurį naudodami galėsite junginėti kanalus. Šiame sąraše rodoma ir programos informacija, mėgstamiausi kanalai, programos funkcijos „Planuoti žiūrėjimą“ ir „Planuoti įrašymą“.

Kanalų sąrašo rodinio piktogramos parodo toliau nurodytus dalykus.

: analoginis kanalas

: parankinių kanalas

: suplanuotas žiūrėti kanalas : užrakintas kanalas

Perjunkite kanalus

Pasirinkite kanalą, kad iškart jį perjungtumėte. Norėdami greitai slinkti per sąrašą, naudokite kanalų mygtukus aukštyn / žemyn. Žymeklis juda aukštyn ir žemyn vieno puslapio sąrašu.

Rūšiavimas

(tik skaitmeniniams kanalams)

Kanalų sąrašo rodinyje paspauskite mygtuką l, galite naudoti rūšiavimo funkciją. Keičiamas pagal numerius arba pagal pavadinimus sudarytas sąrašas.

Lietuvių kalba - 41