Pasirinktinės funkcijos

•• Įjungimo laikmatis

Nustatykite Įjungimo laikmatis, kad gaminys automatiškai įsijungtų pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku. Galite nustatyti tris skirtingas Įjungimo laikmatis konfigūracijas (1 įjungimo laikm., 2 įjungimo laikm., 3 įjungimo laikm.) ir pasirinkti turinio, kurį gaminys paleis, kai įsijungs, šaltinį: antžeminės ar kabelinės televizijos kanalą, USB įrenginį arba prie vienos iš gaminio įvesčių (HDMI1, AV ir t. t.) prijungtą palydovinės televizijos imtuvą.

Kad galėtumėte naudoti funkciją Įjungimo laikmatis, prieš tai turite nustatyti laikrodį.

Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą, Kasdien, Pr.~P., Pirm~Šešt, Št.~S. arba Rankinis. Jeigu pasirinkote Rankinis, galite nustatyti, kuriomis dienomis norite, kad funkcija Įjungimo laikmatis įjungtų gaminį.

Žymė c nurodo, kurias dienas pasirinkote.

Trukmė: nustatykite laiką, kada gaminys turėtų įsijungti automatiškai.

Garsumas: galima nustatyti pageidaujamą garsumo lygį. Pakeiskite garsumo lygį nuotolinio valdymo pultu.

Šaltinis: aktyvinus laikmačio nuostatą, galima pasirinkti, kurią funkciją įjungti. Gaminyje galite nustatyti, kad įsijungtų tam tikras kanalas arba būtų atkurtas turinys, pvz., Nuotraukos, Vaizdo įr. arba Muzika, išsaugotas prie gaminio prijungtame išoriniame įrenginyje.

Prieš pasirenkant USB, USB prietaisą reikia prijungti prie gaminio. Antena (kai Šaltinis nustatytas į TV): pasirinkite ATV arba DTV.

Kanalas (kai Šaltinis nustatytas į TV): pasirinkite norimą kanalą.

Muzika / Nuotrau. (kai Šaltinis nustatytas į USB): pasirinkite USB įrenginio aplanką, kuriame saugomi muzikos ar nuotraukų failai, kuriuos norite, kad gaminys paleistų, kai automatiškai įsijungs.

Jeigu USB įrenginio atmintyje nėra muzikos failo arba jeigu nepasirinkote aplanko, kuriame saugomas muzikos failas, laikmačio funkcija veiks netinkamai.

Jeigu USB įrenginio atmintyje saugomas tik vienas nuotraukos failas, skaidrių peržiūros funkcija neveiks. Negalima pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas yra per ilgas.

Kiekvienam naudojamam USB įrenginiui yra priskirta po atskirą aplanką. Naudojant daugiau nei vieną to paties tipo USB įrenginį, būtina įsitikinti, kad kiekvienam USB įrenginiui priskirti aplankai pavadinti skirtingai.

Pasirinkus funkciją Įjungimo laikmatis, rekomenduojama naudoti USB atminties kortelę ir daugybinių kortelių skaitytuvą. Gali būti, kad funkcija Įjungimo laikmatis neveiks su USB įrenginiais, kuriuose įmontuotas akumuliatorius, MP3 leistuvais arba su kai kurių gamintojų nešiojamaisiais daugialypės terpės leistuvais, nes gaminiui reikia pernelyg daug laiko, kad juos atpažintų.

Jeigu Įjungimo laikmatis nustatote, kad būtų leidžiamas USB HDD esantis failas, įjungus gaminį gali prireikti bent 40 sekundžių ar daugiau, kad paleistų.

•• Išjungimo laikm.

Nustatykite Išjungimo laikm., kad gaminys automatiškai išsijungtų pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku. Galite nustatyti tris skirtingas Išjungimo laikm. konfigūracijas. (1 išjungimo laikm., 2 išjungimo laikm., 3 išjungimo laikm.)

Kad galėtumėte naudoti Išjungimo laikm., prieš tai turite nustatyti laikrodį.

Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą, Kasdien, Pr.~P., Pirm~Šešt, Št.~S. arba Rankinis. Jeigu pasirinkote Rankinis, galite nustatyti, kuriomis dienomis norite, kad funkcija Išjungimo laikm. išjungtų gaminį.

Žymė c nurodo, kurias dienas pasirinkote.

Trukmė: nustatykite laiką, kada gaminys išsijungs automatiškai.

Lietuvių kalba - 51