Pradžia

Valdymo skydelio naudojimas

Gaminio spalva ir forma priklauso nuo modelio.

 

Žemyn (priekis)

 

 

 

m

R

Funkcijų meniu

Kairė

Dešinė

P

 

Nuotolinio valdymo pulto jutiklis Aukštyn (galas)

Televizoriaus valdiklis

Maitinimo įjungimas

Garso koregavimas

Kanalo parinkimas

Funkcijų meniu naudojimas

MENUm pasirinkimas

MEDIA.P pasirinkimas

SOURCEs pasirinkimas

Išjungti (P)

Įjunkite televizorių spustelėdami valdiklį, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Kai įjungtas maitinimas, judinant valdiklį į šonus koreguojamas garsas.

Kai įjungtas maitinimas, kanalą pasirinkite judindami valdiklį pirmyn ir atgal.

Kai įjungtas maitinimas, norėdami peržiūrėti ir naudoti funkcijų meniu, paspauskite ir atleiskite valdiklį. Norėdami funkcijų meniu uždaryti, dar kartą paspauskite ir atleiskite valdiklį.

Kai ekrane rodomas funkcijų meniu, pajudinkite valdiklį į kairę ir pasirinkite MENUm. Pasirodys OSD (ekrano rodinio) meniu. Meniu parinktį pasirinkite pajudindami valdiklį į dešinę. Papildomas parinktis parinkite judindami valdiklį į dešinę arba kairę, atgal ir pirmyn. Norėdami pakeisti parametrą, pasirinkite jį ir paspauskite valdiklį.

Ekrane rodant funkcijų meniu, pastumdami valdiklį atgal pasirinkite MEDIA.P. Ekrane atveriamas pagrindinis MEDIA.P rodinys. Programą pasirinkite pajudindami valdiklį ir jį paspausdami.

Kai ekrane rodomas funkcijų meniu, spustelėkite valdiklį į dešinę, kad atvertumėte SOURCEs. Atsiranda ekrano rodinys Šaltinis. Norėdami pasirinkti šaltinį, pajudinkite valdiklį atgal ir pirmyn. Kai bus pažymėtas pageidaujamas šaltinis, paspauskite valdiklį.

Kai ekrane rodomas funkcijų meniu, patraukdami valdiklį pirmyn pasirinkite Išjungti (P) ir paspauskite valdiklį.

Norėdami užverti Meniu, MEDIA.P arba Šaltinis, 1 sekundei nuspauskite valdiklį.

Kai renkatės funkciją judindami valdiklį pirmyn, atgal, į kairę ir į dešinę, nepaspauskite valdiklio. Jei pirmiau paspausite valdiklį, negalėsite juo judėti pirmyn, atgal, į kairę ir į dešinę.

Budėjimo režimas

Išjungus televizorių, jis persijungia į budėjimo režimą – toliau naudojamas nedidelis elektros energijos kiekis. Saugumo sumetimais ir siekdami sumažinti suvartojamos elektros energijos kiekį, nepalikite televizoriaus įjungto budėjimo režimu ilgam (pvz., kai išvažiuojate atostogauti). Geriausia yra ištraukti maitinimo laidą.

Lietuvių kalba - 13