Pasirinktinės funkcijos

Ekonominiai sprendimai

Ekonom. sprendimas

Meniu Sistema Ekonom. sprendimas

•• Energij. Taupymas

Naudojant šią funkciją, galima reguliuoti gaminio ekrano šviesumą ir taip sumažinti elektros energijos sąnaudas.

•• Bdj. r. neg. sgnl.

Kad be reikalo nebūtų vartojama elektros energija, galite nustatyti, kiek laiko gaminys turi būti įjungtas, jei negauna signalo.

•• Auto. išjung.

Jei per 4 valandas nepaspaudžiamas joks nuotolinio valdymo pulto ar gaminio valdiklio mygtukas, gaminys automatiškai išsijungs, kad neperkaistų.

Autom. Apsaug. laikas

Meniu Sistema Autom. Apsaug. laikas

Jei ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gaminyje įjungiama ekrano užsklanda, kad ekrane neišdegtų šešėliniai vaizdai.

Lietuvių kalba - 52