Pradžia

Nedėkite virš gaminio indų su skysčiais, pvz., vazų, gėlių vazonų, gėrimų, kosmetikos, vaistų arba metalinių objektų.

•• Jei į gaminio vidų patenka vandens arba daiktų, išjunkite maitinimą, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

•• Taip galite sukelti problemų, gaisrą arba elektros smūgį.

Atsargiai

Jei ilgai rodomas nejudantis

vaizdas, ekrane gali atsirasti-_-liekamasis vaizdas arba dėmė.

•• Jei ilgai nenaudojate gaminio,

nustatykite, kad jis veiktų ! energijos taupymo režimu arba paleiskite ekrano užsklandą su judančiu paveikslėliu.

Nustatykite reikiamą gaminio ekrano skyrą ir dažnius.

•• Priešingu atveju regėjimas gali būti įtemptas.

!

Jei į gaminį žiūrima iš per mažo atstumo, galima susigadinti regėjimą.

Svarbu leisti akims pailsėti (po

5 minutes kas valandą), kai ilgai žiūrima į gaminio ekraną.

•• Taip akys nebus įtemptos.

!

Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

!

Stipriai nespauskite gaminio. Tai gali deformuoti arba sugadinti gaminį.

Kai gaminys ilgai nenaudojamas, pvz., lieka namuose, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio sienos lizdo.

•• Kitaip gali susikaupti dulkių, jos

gali užsidegti dėl perkaitusio gaminio, gali įvykti trumpasis jungimas arba elektros smūgis.

Neapverskite gaminio ir nejudinkite jo laikydami tik stovą.

•• Taip gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti žmogų.

Prie gaminio nelaikykite drėkintuvo arba kepyklės.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Ilgai naudojant gaminį jo ekranas įkaista, tad nelieskite gaminio.

Būkite atsargūs, kai reguliuojate gaminio kampą arba stovo aukštį.

•• Jei įstrigs ranka arba pirštas, galite susižeisti.

•• Jei gaminys per daug stipriai lenkiamas, jis gali nukristi ir sužeisti.

Lietuvių kalba - 9