Pradžia

Įprasto nuotolinio valdymo pulto mygtukai

Ant šio nuotolinio valdymo pulto maitinimo, kanalų ir garsumo mygtukų yra Brailio rašto žymenys, taigi pultą gali naudoti silpną regėjimą turintys žmonės.

Įjungiamas ir išjungiamas gaminys.

Rodomi ir parenkami galimi vaizdo šaltiniai (p. 26)

Suteikiama tiesioginė prieiga prie kanalų.

Pakaitomis galima rinktis „Teletekstas įjungtas“, „Dvigubas“, „Derinys“ ir „Išjungta“.

Nustatomas garsumas.

Ekrane rodomi kanalų sąrašai (psl. 41)

Žiūrėti „Media play“.

Atveriamas ekrano rodinys (meniu).

Greitai pasirenkamos dažnai naudojamos funkcijos. Šiuo mygtuku valdykite atitinkamą funkciją.

Perkeliamas žymeklis, parenkami ekrane rodomo meniu elementai ir pakeičiamos meniu matomos vertės.

Grįžtama į ankstesnį meniu.

Šiuos mygtukus naudokite pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Šiais mygtukais valdykite atitinkamą funkciją.

Įjungiamas ankstesnis kanalas.

Laikinai išjungiamas garsas.

Perjungiami kanalai.

Galite atverti vadovo meniu. (p. 42)

Gaminio ekrane rodoma informacija.

Išeinama iš meniu.

PIP: Galite naudoti funkciją PIP (psl. 33)

AD/SUBT.: įjungiama arba išjungiama garso aprašo funkcija (kai kuriose vietose ji neprieinama) / rodomi skaitmeniniai subtitrai.

SPORTS: Įjunkite sporto režimą, kad matytumėte optimaliai sportui pritaikytą vaizdą.

Lietuvių kalba - 14