Pradžia

 

 

 

Saugos perspėjimai

Saugos perspėjimams naudojamos piktogramos

 

 

 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS

Jei nesilaikoma šiuo ženklu pažymėtų perspėjimų, galima rimtai arba net mirtinai

 

 

 

 

susižeisti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATSARGIAI

Jei nesilaikoma šiuo ženklu pažymėtų perspėjimų, galima rimtai susižeisti arba

 

 

 

 

sugadinti turtą.

 

 

 

 

Nedaryti.

Vadovautis.

ATSARGIAI

ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE

ATSARGIAI. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA UŽPAKALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. VISAS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS.

Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiomis vidinėmis gaminio dalimis yra pavojinga.

Šis simbolis nurodo svarbius pranešimus, susijusius su šio produkto veikimu ir technine priežiūra.

Susiję su maitinimu

Šie vaizdai pateikiami kaip nuorodos. Jie gali skirtis, atsižvelgiant į gaminio modelį ir šalį.

Įspėjimas

Nenaudokite pažeisto maitinimo laido ar kištuko arba pažeisto ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nekiškite ir netraukite kištuko iš lizdo šlapiomis rankomis.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.

!

Nejunkite kelių elektrinių prietaisų į vieną kištukinį sienos lizdą.

•• Jei kištukinis sienos lizdas perkais, gali kilti gaisras.

Tvirtai įkiškite kištuką.

•• Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Patikrinkite, ar kištukas įkištas į įžemintą kištukinį sienos lizdą (tik 1 izoliavimo klasės įrenginiams).

•• Priešingu atveju galite patirti

!

elektros smūgį arba susižeisti.

 

Laikykite maitinimo laidą ir gaminį toliau nuo kaitinimo įrenginių.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti

gaisras.!

Per daug nesulenkite arba nesusukite maitinimo laido ir ant jo nestatykite sunkių daiktų.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras dėl pažeisto laido.

Jei kištuko šakutė arba kištukinis sienos lizdas padengtas dulkėmis, nuvalykite sausu audeklu.

•• Priešingu atveju gali kilti gaisras.

Lietuvių kalba - 4