Pagrindinės funkcijos

Vaizdas išj.

Meniu Vaizdas Vaizdas išj.

Išjungiamas ekranas ir leidžiamas tik garsas. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką (išskyrus maitinimo ir garsumo mygtukus).

Nust. vai. iš nau.

Meniu Vaizdas Nust. vai. iš nau.

Vėl nustatomos numatytosios esamo vaizdo režimo nuostatos.

Iš anksto nustatyto garso režimo keitimas

Garso režimas

Meniu Garsas Garso režimas

Naudojant garso režimus, taikomos išankstinės garso nuostatos.

•• Standartinis

Parenkamas įprastas garso režimas.

•• Muzika

Pabrėžiami ne balsai, o muzika.

•• Filmas

Nustatomas filmams tinkamiausias garsas.

•• Aiškus balsas

Akcentuojami ne kiti garsai, o balsai.

•• Stiprinimas

Padidinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau klausyti.

Lietuvių kalba - 36