Pagrindinės funkcijos

Pakeiskite transliavimo signalą

Paspauskite nuotolinio valdymo mygtuką r , kad pasirinktumėte transliavimo signalą. Nedelsiant bus pakeistas signalo šaltinis.

Pakeiskite kanalų sąrašą

Paspauskite nuotolinio valdymo mygtuką r ir įjunkite parankinių sąrašą. Tačiau parankinių sąrašą galima pasirinkti tik jei jame yra bent vienas parankinių kanalas. Jei prieš tai parankinių kanalų neįtraukėte, pasirinkite Redag. parank. ir įtraukite kanalus iš rodinio Redag. parank..

Taip pat galite pakeisti anteną, pasirinkdami Antena arba Kab.. Kanalo šaltinį galite pasirinkti iš Visi, TV arba Analoginė.

Vadovas

Meniu Transliacija Vadovas

Peržiūrėkite kiekvieno skaitmeninio kanalo programų ir filmų tvarkaraštį. Patikrinkite programų tvarkaraštį ir netgi nustatykite „Planuoti žiūrėjimą“ arba „Planuoti įrašymą“. Paspauskite „Guide“ vadovui paleisti.

Įsitikinkite, kad meniu Sistema > Laikas > Laikrodis tinkamai nustatyta data ir laikas.

Parinkties „Kanalų peržiūra“ naudojimas

a (Spart. naršymas): Paspauskite mygtuką a. Ekrane pasirodys iškylantysis langas. Kiekvieną kartą paspaudus l arba r, rodyklės mygtukas perstumia žymeklį 24 valandas atgal arba į priekį, todėl galite greičiau peržiūrėti programų tvarkaraštį. Tačiau žymeklio neįmanoma nuvesti į ankstesnį nei esamas laiką.

b (Kanalų kategorija): Televizijos kanalų rodyklė padalyta į skirtingas kategorijas, pvz., Rodyti viską irTV. Pasirinkite kategoriją.

{(Nustatyti tvarkytuvę): paspauskite mygtuką {, kad nueitumėte į rodinį Nustatyti tvarkytuvę ir peržiūrėtumėte rezervuotų programų sąrašą.

Lietuvių kalba - 42