Turinys

 

Pradžia

 

yy

Saugos perspėjimai...................................................

4

yy Tinkamo televizoriaus vėdinimo užtikrinimas............

11

yy

Priedai ir laidai.........................................................

12

yy

Valdymo skydelio naudojimas..................................

13

yy

Meniu naršymas......................................................

16

yy Maitinimo laido ir antenos arba kabelinės televizijos

 

 

jungties prijungimas.................................................

17

yy

Sąranka...................................................................

17

Jungtys

 

yy AV įrenginių („Blu-ray“ grotuvų, DVD grotuvų ir pan.)

 

 

prijungimas..............................................................

18

yy

Garso įrenginių prijungimas......................................

21

yy

Sujungimas su kompiuteriu......................................

22

yy Prijungimas prie bendrosios sąsajos lizdo (gaminio

 

 

žiūrėjimo kortelės lizdo)............................................

23

yy

Įvesties šaltinio keitimas...........................................

26

Pagrindinės funkcijos

 

yy Tinkama laikysena naudojant gaminį........................

27

yy Iš anksto nustatyto vaizdo režimo keitimas..............

28

yy

Vaizdo nuostatų nustatymas....................................

29

yy

Vaizdo dydžio keitimas.............................................

30

yy

Ekrano lango kalibravimas.......................................

32

yy

Vaizdas vaizde (PIP).................................................

33

yy

Vaizdo parinkčių keitimas.........................................

34

yy Iš anksto nustatyto garso režimo keitimas................

36

yy

Garso nuostatų nustatymas.....................................

37

yy

Kanalų išsaugojimas atmintyje.................................

39

yy Mygtuko INFO naudojimas (vedlys „Dabar & pirmyn“)41

yy Parinkties Kanalas meniu naudojimas......................

41

yy

Kitos funkcijos.........................................................

47

Pasirinktinės funkcijos

 

yy

Laiko nustatymas....................................................

50

yy

Ekonominiai sprendimai...........................................

52

yy

Programų blokavimas..............................................

53

yy

Kitos funkcijos.........................................................

54

yy

Pagalbinis meniu.....................................................

56

Papildomos funkcijos

 

yy

Programa................................................................

59

yy

Vaizdo įrašų peržiūra................................................

61

yy

Nuotraukų peržiūra..................................................

63

yy

Muzikos perklausa...................................................

65

yy

Anynet+ (HDMI-CEC)...............................................

66

Kitos funkcijos

 

yy

Trikčių šalinimas.......................................................

69

yy Palaikomi subtitrų ir „Media Play“ failų formatai........

77

yy Analoginio kanalo teleteksto funkcija........................

80

yy Sieninio laikiklio / stalinio stovo tvirtinimas................

81

yy Kaip pritvirtinti sieninį laikiklį......................................

83

yy Nuo vagysčių apsaugantis Kensingtono užraktas....

84

yy

Laikymas ir priežiūra................................................

85

yy

Licencija..................................................................

86

yy

Specifikacijos...........................................................

87

yy

Rodyklė...................................................................

89

 

Patikrinkite ženklą!

Pastaba

Išsami praktinė instrukcija

Nurodo papildomą informaciją.

Čia skaitykite instrukcijas, kaip atidaryti reikalingus papildomus

 

meniu ekrano rodinyje (angl. „on screen display“ – OSD).

 

 

Lietuvių kalba - 3