Jungtys

Sujungimas su kompiuteriu

HDMI laido, HDMI ir DVI sujungimo laido arba „D-sub“ laido naudojimas

Jūsų kompiuteris gali nepalaikyti HDMI jungties. Garsui naudokite kompiuterio garsiakalbius.

Stereokabelis

AUDIO OUT

(netiekiamas)

„D-Sub“ laidas

PC OUT

(Supplied)

HDMI laidas (netiekiamas)

HDMI OUT

HDMI ir DVI sujungimo laidas

(netiekiamas)

DVI OUT

AUDIO OUT

Stereokabelis (netiekiamas)

PASTABA

•• Jungdami HDMI ir DVI sujungimo laidą, turite naudoti lizdą HDMI IN 1 (DVI).

•• Kompiuteriams su DVI vaizdo išvesties kištukais naudokite HDMI į DVI kabelį, kad prijungtumėte kompiuterio DVI išvestį prie gaminio HDMI IN 1 (DVI) jungties. Garsui naudokite kompiuterio garsiakalbius.

Lietuvių kalba - 22