Pradžia

Atsargiai

!

Netraukite maitinimo laido kištuko, kol gaminys veikia.

•• Priešingu atveju galite sugadinti gaminį dėl elektros smūgio.

Kai traukiate kištuką iš kištukinio sienos lizdo, laikykite už kištuko, o ne už laido.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

!

!

Įsitikinkite, kad naudojate tik mūsų bendrovės pateiktą maitinimo laidą. Papildomai nenaudokite kito elektrinio prietaiso maitinimo laido.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Įkiškite kištuką į tą kištukinį sienos lizdą, kuris lengvai prieinamas.

•• Jei kyla problemų su gaminiu, ištraukite kištuką iš kištukinio sienos lizdo ir visiškai nutraukite maitinimą. Negalite visiškai nutraukti maitinimo, paspaudę tik gaminio maitinimo mygtuką.

Lizdo montavimas

Įspėjimas

Nedėkite degančių žvakių, uodų atbaidymo vijos, cigarečių ant gaminio.

•• Priešingu atveju gali kilti

gaisras.!

Nestatykite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintoje.

•• Jei perkais, gali kilti gaisras.

Nestatykite gaminio nestabilioje arba per daug judančioje vietoje, pvz., ant netvirtai stovinčios arba pasvirusios lentynos.

•• Gaminys gali nukristi ir sugesti arba ką nors sužeisti.

•• Jei naudojate gaminį ten, kur galimos vibracijos, galite jį sugadinti arba sukelti gaisrą.

Nemontuokite gaminio ten, kur jį pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai, kur yra karščio šaltinių, pvz., prie židinio arba kaitintuvo.

•• Taip sutrumpinsite gaminio tinkamumo naudoti laiką arba sukelsite gaisrą.

Gaminį ant sienos pritvirtinti turi inžinierius arba atitinkamos bendrovės atstovas.

•• Priešingu atveju galite susižeisti.

•• Įsitikinkite, kad sumontavote reikiamą sieninį laikiklį.

Vaikams neduokite gaminiui supakuoti naudotos plėvelės.

•• Jei vaikai ant galvos užsidės plastikinį maišą, gali uždusti.

Nestatykite gaminio ten, kur yra daug dulkių, drėgmės (saunoje), paviršius yra aliejuotas, kur daug dūmų arba vandens (lietaus lašų), taip pat nemontuokite jo transporto priemonėje.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Nemontuokite gaminio ten, kur vaikai galėtų jį pasiekti.

•• Jei vaikas pasiekia gaminį, jis gali nukristi ir sužaloti vaiką.

•• Priekinė gaminio dalis yra sunkesnė, todėl statykite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.

Lietuvių kalba - 5