Pasirinktinės funkcijos

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu Sistema Anynet+ (HDMI-CEC)

„Samsung“ gaminio nuotolinio valdymo pultu galima valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“. Daugiau informacijos apie nustatymo parinktis rasite „Anynet+(HDMI-CEC)“ instrukcijoje (p. 66)

DivX® Video On Demand

Meniu Sistema DivX® Video On Demand

Rodomas patvirtintas gaminio registracijos kodas. Jei prisijungsite prie „DivX“ interneto svetainės ir užsiregistruosite įvedę 10 skaitmenų registracijos kodą, galėsite atsisiųsti VOD aktyvinimo failą. Paleidus failą naudojant funkciją „Media Play“, registracija baigta.

Daugiau informacijos apie „DivX(R) VOD“ rasite svetainėje http://vod.divx.com.

Lietuvių kalba - 55