Pradžia

Tinkamo televizoriaus vėdinimo užtikrinimas

Kai įrengiate gaminį, išlaikykite bent 10 cm atstumą tarp gaminio ir kitų objektų (sienos, kabineto pertvarų ir kt.), kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą. Jei nepavyks užtikrinti tinkamo vėdinimo, gali kilti gaisras arba problemų su gaminiu dėl jo vidaus temperatūros padidėjimo.

Jei gaminį montuojate ant stovo arba tvirtinate sieniniu laikikliu, primygtinai rekomenduojama naudoti tik „Samsung Electronics“ teikiamas dalis.

•• Jei naudojate kito gamintojo dalis, gali kilti keblumų dėl gaminio arba krisdamas jis gali sužeisti.

 

Montavimas naudojant stovą

Montavimas naudojant sieninį laikiklį

 

10 cm

 

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

 

 

 

10 cm

Kiti įspėjimai

Atsižvelgiant į modelį, tikroji gaminio išvaizda gali​ skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikiamų vaizdų. Būkite atsargūs, kai liečiate gaminį. Kai kurios dalys gali būti šiek tiek karštos.

Lietuvių kalba - 11