Pagrindinės funkcijos

Garsiakalbio parametrai

Meniu Garsas Garsiakalbio parametrai

•• Auto Garsumas

Garsumas gali svyruoti kaskart perjungus kanalą, nes kiekviena stotis turi savo transliavimo sąlygas. Ši funkcija automatiškai reguliuoja kanalo garsumą, sumažina garso išvestį, kai moduliacijos signalas yra aukštas, ir padidina garso išvestį, kai moduliacijos signalas yra žemas.

Jeigu norite naudoti prijungto šaltinio įrenginio garsumo valdiklį, parinktį Auto Garsumas nustatykite į Išjungti. Pakeista prijungto šaltinio įrenginio garsumo valdiklio vertė gali būti nepritaikyta, jeigu parinktis Auto Garsumas nustatyta į Normalus arba Naktinis.

Papildomos nuostatos

(tik skaitmeniniams kanalams)

•• DTV garso lygis (MPEG / HE-AAC): naudojant šią funkciją galima sumažinti balso signalų (tai vieni iš signalų, gaunamų skaitmeninės televizijos transliacijos metu) neatitikimus iki pageidaujamo lygio.

Pagal transliavimo signalo tipą MPEG / HE-AAC galima nustatyti nuo -10 dB ir 0 dB. Jei norite padidinti arba sumažinti garsumą, atitinkamai nustatykite skaičių nuo 0 iki -10.

•• „Dolby Digital“ g. (Line / RF): naudojant šią funkciją sumažinami signalo neatitikimai tarp „Dolby Digital“ ir garso (t. y. MPEG garso, HE-AAC, ATV garso) signalų.

Dinamiškam garsui gauti pasirinkite „Line“, o stiprių ir švelnių garsų skirtumui sumažinti naktį – RF.

Line: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -31 dB (atskaitinis), nustatykite -20 dB arba -31 dB išvesties lygį.

RF: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -20 dB (atskaitinis), nustatykite -10 dB arba -20 dB išvesties lygį.

Nst. grs. iš n.

Meniu Garsas Nst. grs. iš n.

Atkuriamos gamyklinės garso nuostatos.

Garso režimas t pasirinkimas

Nustačius Dual fg ekrane rodoma esamas garso režimas.

 

Garso tipas

Dual f-g

Numatytasis

„A2 Stereo“

„Mono“

Mono

Automatinis keitimas

 

„Stereo“

Stereo Mono

 

 

 

„Dual“

Dual f Dual g

Dual f

„NICAM Stereo“

„Mono“

Mono

Automatinis keitimas

 

„Stereo“

Mono Stereo

 

 

 

 

 

 

 

„Dual“

Mono Dual f

Dual f

 

Dual g

 

 

 

Jei stereosignalas silpnas ir automatiškai perjungiamas, įjunkite Mono. Ši funkcija suaktyvinama, tik kai gaunamas stereogarso signalas. Ši funkcija prieinama tik tada, kai įvesties šaltinis nustatytas kaip TV.

Lietuvių kalba - 38