Pagrindinės funkcijos

Vaizdo nuostatų nustatymas

Fono apšviet.

Meniu Vaizdas Fono apšviet.

Ekrano šviesumas reguliuojamas nustatant atskirų pikselių šviesumą.

Kontrastas

Meniu Vaizdas Kontrastas

Padidinamas arba sumažinamas kontrastas tarp tamsių ir šviesių vaizdo vietų.

Šviesumas

Meniu Vaizdas Šviesumas

Nustatomas ekrano šviesumas. Ši funkcija nėra tokia veiksminga kaip Fono apšviet..

Ryškumas

Meniu Vaizdas Ryškumas

Paryškinami arba sušvelninami objekto kraštai.

Spalva

Meniu Vaizdas Spalva

Pakoreguokite spalvų grynio lygį.

Atspalvis (Ž/R)

Meniu Vaizdas Atspalvis (Ž/R)

Pakoreguokite žalio ir raudono atspalvio lygį.

Jei norite reguliuoti vaizdo kokybę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1.Pasirinkite norimą nustatyti parinktį. Pasirinkus ją, rodomas šliaužiklio ekranas.

2.Nuotolinio valdymo pultu nustatykite parinkties vertę.

Pakeitus parinkties vertę, atitinkamai pakoreguojamas ir ekrano rodinys.

Nuostatas sureguliuoti ir išsaugoti galite kiekvienam prie gaminio prijungtam išoriniam įrenginiui. Sumažinus vaizdo šviesumą, sunaudojama mažiau elektros energijos.

Reakcijos laikas (Normalus / Greičiau / Labai greitas)

Padidinkite televizoriaus reakcijos greitį, kad vaizdas atrodytų gyvesnis ir natūralesnis.

Lietuvių kalba - 29