Pasirinktinės funkcijos

•• Atstatyti

Visas, išskyrus tinklo, nuostatas atkurkite į gamyklines.

Jei norite iš naujo nustatyti numatytąsias gaminio nuostatas, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1.Eikite į meniu Atstatyti (Pagalba Savidiagnostika Atstatyti)

2.Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite keturių skaičių apsaugos PIN kodą.

3.PIN kodo įvesties ekranas automatiškai užveriamas. Rodomas pranešimas „Bus grąžinti gamykliniai nustatymai.“.

4.Pasirinkite Taip. Atkuriamos visos numatytosios nuostatos. Gaminys pats išsijungs ir vėl įsijungs. Rodomas ekranas Nustatymai. Daugiau informacijos apie Nustatymai pateikiama spausdintoje naudotojo instrukcijoje.

Program. įrangos naujinimas

Meniu Pagalba Program. įrangos naujinimas

Naudodami meniu Program. įrangos naujinimas galite įdiegti naujausią gaminio programinę įrangą. Dabartinė versija: tai yra šiuo metu gaminyje įdiegtos programinės įrangos versija.

Naujausios versijos diegimas

Patikrinkite savo televizoriaus programinės įrangos versiją ir, jei reikia, atnaujinkite.

Baigus diegti programinės įrangos naujinius televizorius automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Atnaujinus programinę įrangą, bus grąžintos visos numatytosios garso ir vaizdo nuostatos.

•• Atnaujinti dabar

Atsisiųskite naujausią naujinimo failą „Samsung“ tinklalapyje. Išskleiskite failą ir nukopijuokite į pagrindinį atmintuko katalogą. Įkiškite atmintuką į USB jungtį, kad įdiegtumėte atnaujinimą.

•• Automat. naujinimas

TV bus automatiškai atnaujintas naudotojo nustatytu laiku arba jį išjungus.

Lietuvių kalba - 57