Pagrindinės funkcijos

Garso nuostatų nustatymas

Garso efektas

Meniu Garsas Garso efektas

Ši funkcija prieinama tik tada, kai parinktis Garso režimas nustatyta į Standartinis.

•• DTS TruSurround

Sukuriamas toks garsas, kad pasijusite tarsi sėdėdami kino teatre arba koncertų salėje.

•• DTS TruDialog

Padidinamas balso intensyvumas, kad aiškiau girdėtųsi dialogas.

•• Glodintuvas

Ekrane Glodintuvas rodoma serija šliaužiklių. Rodyklių mygtukais pasirinkite šliaužiklį ir pakeiskite jo vertę. Jei norite Atstatyti Glodintuvas, pasirinkite Atstatyti. Parodomas iškylantysis langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite atkurti. Pasirinkite Taip arba Ne. Jei norite išeiti, paspauskite Uždaryti.

Balansas K / R: nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (dažnių juostos pločio nustatymas): nustatomas konkrečios dažnių juostos garsumas.

Atstatyti: atkuriamos numatytosios glodintuvo nuostatos.

Lietuvių kalba - 37