Pagrindinės funkcijos

Tinkama laikysena naudojant gaminį

Naudodami gaminį, išlaikykite taisyklingą laikyseną, kaip nurodyta toliau.

•• Sėdėkite ištiesę nugarą.

•• Tarp akių ir ekrano turi būti 45–50 cm atstumas. Ekranas turi būti šiek tiek žemiau akių lygio. Ekranas turi būti tiesiai prieš akis.

•• Sureguliuokite kampą, kad šviesa neatsispindėtų nuo ekrano.

•• Dilbius laikykite statmenus žastams, viename lygyje su išorine plaštakos puse.

•• Alkūnės turi būti sulenktos stačiu kampu.

•• Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių arba didesniu kampu, kulnus nuleisti ant grindų, o rankas laikyti žemiau širdies lygio.

Lietuvių kalba - 27