Pagrindinės funkcijos

Kanalo redagavimas

Meniu Transliacija Kanalo redagavimas

Galite pridėti, Ÿ (Eiti į) redaguoti arba šalinti kanalus.

•• a (Keisti numerį): : numerį redaguokite spausdami pageidaujamus skaitmenų mygtukus. Ši funkcija gali būti nepalaikoma, atsižvelgiant į regioną.

•• b (Užrak. / atrak.): norėdami, kad kanalo nebūtų galima pasirinkti ir žiūrėti, galite jį užrakinti. Atblokuokite užblokuotą kanalą. Numatytasis PIN kodas: 0-0-0-0.

•• { (Šalinti): galima pašalinti kanalą, kad būtų rodomi pageidaujami kanalai.

•• } (Pasirinkti visus / Naikinti visą žymėjimą): galima pasirinkti visus kanalus arba atšaukti visus pasirinktus kanalus.

•• Ÿ (Eiti į): Galite iškart įvesti kanalo numerį, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

•• kPage: pereinama prie kito arba prie ankstesnio puslapio.

•• TOOLS: parodomas įrankių sąrašas.

Pašalinkite kanalus

Meniu Transliacija Kanalo redagavimas

Pašalinkite iš rodyklės užregistruotus kanalus. Šalinant kanalų sąraše rodomus kanalus, kanalai pašalinami tik iš sąrašo, bet ne iš rodyklės.

1.Ekrane pasirinkite kanalus, kuriuos norite pašalinti. Dar kartą pasirinkite kanalą, jei norite panaikinti žymėjimą.

2.Paspauskite mygtuką {. Pasirinktas (-i) kanalas (-i) bus pašalintas (-i).

Pakeiskite analoginių kanalų pavadinimus

Rodinyje Kanalo redagavimas pasirinkite kanalą, kurio pavadinimą norite pakeisti, paspauskite mygtuką TOOLST ir iš sąrašo pasirinkite Kanalų pervard.. (tik analoginiams kanalams)

Dabar galite pakeisti pasirinkto kanalo pavadinimą. Naują pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 5 rašmenys.

Redag. parank. t

Meniu Transliacija Redag. parank.

Galite pažymėti dažnai žiūrimus kanalus kaip parankinius. Parankiniai kanalai pažymimi rodinyje Kanalo redagavimas ir

kanalų sąrašo rodinyje simboliu

. Galite sukurti iki 5 parankinių kanalų sąrašų. Taip pat galite keisti parankinių kanalų

sąrašų pavadinimus ir juos redaguoti.

••

a (Kategorija): parodomas kanalų sąrašas pagal tokias kategorijas: Visi, TV, Analoginė, Neseniai peržiūrėta,

 

Dažniausiai žiūrėti.

 

••

b (Keisti par.): parodomas parankinių sąrašas.

•• {(Įtraukti / Šalinti): įtraukiamas kanalas į parankinių sąrašą arba iš jo pašalinamas.

•• }(Pasirinkti visus / Naikinti visą žymėjimą): parenkami visi kanalai arba panaikinamas jų pasirinkimas.

Lietuvių kalba - 45