Pagrindinės funkcijos

Ekrano lango kalibravimas

Automatinis reguliavimas

Meniu Vaizdas Automatinis reguliavimas

Kai veikia kompiuterio režimu, automatiškai reguliuojamas vaizdo dažnis ir padėtis, tiksliai suderinamos nuostatos. Prieinama tik tada, kai kompiuterį prie gaminio jungiate „D-Sub“ laidu.

Kompiuterio ekrano reg.

Meniu Vaizdas Kompiuterio ekrano reg. Prieinama tik kompiuterio režimu.

•• Grubus / Švelnus: pašalinamas arba sumažinamas vaizdo triukšmas. Jeigu tiksliai suderinus triukšmas nedingsta, kuo geriau sureguliuokite funkcijos Grubus dažnį (Grubus) ir vėl tiksliai suderinkite. Sumažinę triukšmą, vėl sureguliuokite vaizdą taip, kad jis būtų ekrano centre.

•• Padėtis: jeigu kompiuterio ekrano vaizdas yra ne televizoriaus ekrano centre arba netelpa į televizoriaus ekraną, nuotolinio valdymo pultu sureguliuokite jo padėtį.

•• Vaizdo nustatymas iš naujo: vėl nustatomos numatytosios vaizdo nuostatos.

Gaminio naudojimas vietoj kompiuterio monitoriaus

Vaizdo nuostatų įvedimas (remiantis „Windows 7, 8“)

Kad gaminys tinkamai veiktų kaip kompiuterio monitorius, reikia įvesti tinkamas vaizdo nuostatas.

Atsižvelgiant į įdiegtą operacinės sistemos „Windows“ ir vaizdo siejiklio versiją, procedūra, kurią reikės atlikti Jūsų kompiuteryje, ne visai atitiks čia aprašytąją.

Tačiau daugeliu atvejų bus taikoma ta pati pagrindinė informacija (priešingu atveju kreipkitės į kompiuterio gamintoją arba į „Samsung“ platintoją).

1.„Windows“ pradžios meniu spustelėkite „Valdymo skydelis“.

2.Lange „Valdymo skydelis“ spustelėkite „Išvaizda ir temos“. Rodomas dialogo langas.

3.Spustelėkite „Ekranas“. Rodomas kitas dialogo langas.

4.Ekrano dialogo lange spustelėkite „Nuostatos“.

––Skirtuke „Nuostatos“ nustatykite tinkamą skyrą (ekrano dydį). Šio gaminio optimali skyra yra 1 920 x 1 080.

––Jei ekrano nuostatų dialogo lange yra vertikaliojo dažnio parinktis, pasirinkite 60 arba 60 Hz. Priešingu atveju spustelėkite „Gerai“ ir uždarykite dialogo langą.

Lietuvių kalba - 32