Pasirinktinės funkcijos

Laiko nustatymas

Trukmė

Meniu Sistema Trukmė

Paspaudus mygtuką INFO`, bus parodytas nustatytas laikas.

•• Laikrodis

Nustatykite laikrodį, kad galėtumėte naudotis įvairiomis gaminio laikmačio funkcijomis. Atjungus maitinimo laidą, laikrodį reikia nustatyti iš naujo.

Laikrodžio režimas: esamas laikas nustatomas rankiniu būdu arba automatiškai.

––Autom.: gaminys automatiškai nustato laiką pagal skaitmeninio kanalo laiką.

Kad laiką būtų galima nustatyti automatiškai, prie gaminio turi būti prijungtas laidas arba antena.

Atsižvelgiant į transliavimo stoties signalą, automatiškai nustatytas laikas gali būti netikslus. Tokiu atveju nustatykite laiką rankiniu būdu.

––Rankinis: nustatykite dabartinį laiką rankiniu būdu.

Laikrodžio nustatymas: nustatykite Data ir Trukmė rankiniu būdu. Datą ir laiką galite nustatyti nuotolinio valdymo pultu.

Ši funkcija prieinama tik tada, kai parinktis Laikrodžio režimas nustatyta į Rankinis. Laiko zona: pasirinkite laiko juostą.

Ši funkcija prieinama tik tada, kai Laikrodžio režimas yra nustatytas į Autom.. GMT: parenkama laiko juosta.

Šią funkciją galima naudoti, jei parinktis Šalis yra nustatyta į Kita. DST: įjungiama arba išjungiama vasaros laiko (DST) funkcija.

Ši funkcija prieinama tik tada, kai Laikrodžio režimas yra nustatytas į Autom..

•• Išjung. laikmat.

Gaminys automatiškai išjungiamas praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui (30, 60, 90, 120, 150 arba 180 min.). Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite laikotarpį. Jei norite atsisakyti funkcijos Išjung. laikmat., pasirinkite Išjungti.

Lietuvių kalba - 50