Pradžia

Meniu naršymas

Gaminio pagrindiniame ir įrankių meniu yra funkcijų, leidžiančių valdyti gaminio ypatybes. Pavyzdžiui, pagrindiniame meniu galite pakeisti vaizdo dydį, konfigūraciją, šviesumą, kontrastą ir t. t. Kitos funkcijos leidžia valdyti gaminio garsumą, kanalų konfigūravimą, energijos suvartojimą ir daug kitų ypatybių. Jei norite atverti pagrindinį ekrano meniu, spustelėkite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENUm. Jei norite atverti įrankių meniu, spustelėkite mygtuką TOOLST. Įrankių meniu pasiekiami, kai ekrane rodoma meniu TOOLST piktograma.

1

2

3

4

5

1MENUm mygtukas: rodo pagrindinį meniu ekrane.

2TOOLST mygtukas: kai įmanoma, rodo įrankių meniu.

3E ir krypties mygtukai: Naudodami krypties mygtukus judinkite žymeklį ir pažymėkite elementą. Mygtuką E naudokite, kai norite pasirinkti elementą arba patvirtinti nuostatą.

4RETURNR mygtukas: grįžtama į ankstesnį meniu.

5EXITe mygtukas: išeinama iš ekrano meniu.

Kaip naudotis pagrindiniu meniu (ekrano rodiniu (angl. „On Screen Display“ – OSD)

Prieigos veiksmai gali skirtis pagal pasirinktą meniu parinktį.

1

MENUm

2

u / d:

3

E

4

u / d:

5

u / d / l / r

6

E

7

EXITe

Ekrane rodomos pagrindinio meniu parinktys:

Vaizdas, Garsas, Transliacija, Programos, Sistema, Pagalba.

Mygtukais u arba d ekrano kairėje pasirinkite pagrindinio meniu parinktį.

Jei norite patekti į papildomus meniu, spustelėkite E.

Pasirinkite pageidaujamą papildomą meniu elementą mygtuku u arbad.

Pasirinkto elemento vertę reguliuokite mygtukais l, r, u arba d. Nustatymas ekrane gali skirtis pagal pasirinktą meniu.

Jei norite patvirtinti pasirinkimą, spustelėkite E.

Paspauskite EXITe.

Lietuvių kalba - 16