Pradžia

!

Lauko antenos laidą išvesties vietoje nulenkite žemyn, kad į vidų nepatektų lietaus vandens.

•• Jei į gaminį pateks lietaus

vandens, galite patirti elektros

!

smūgį arba gali kilti gaisras.

 

Anteną montuokite atokiai nuo bet kokių aukštos įtampos laidų.

•• Jei antena palies aukštos įtampos laidą arba nukris ant jo, galimas elektros smūgis arba gaisras.

Atsargiai

SAMSUNG

!

Neleiskite, kad gaminys nukristų, kai jis yra judinamas.

•• Tai gali sukelti problemų arba galite susižeisti.

Kai montuojate gaminį konsolėje arba lentynoje, apžiūrėkite, kad priekinė gaminio dalis neišlįstų iš konsolės arba lentynos.

•• Kitaip gaminys gali nukristi, sugesti arba sužeisti.

•• Būtinai naudokite gaminio dydį atitinkančią lentyną arba spintą.

Jei gaminys sumontuotas ten, kur nuolat kinta veikimo sąlygos, dėl aplinkos poveikio gali kilti rimtų, su kokybę susijusių problemų. Tokiu atveju montuokite gaminį tik pasikonsultavę su techninės priežiūros centro inžinieriais.

•• Ten, kur nuolat yra mikroskopinių dulkių, chemikalų, per aukšta arba per žema temperatūra, didelė drėgmė, pvz., oro uostuose arba stotyse, kur gaminys nuolat ilgai naudojamas.

Nedėkite gaminio ekrano puse ant grindų.

•• Taip galite pažeisti ekraną.

Kai nuleidžiate gaminį, darykite tai atsargiai.

•• Taip galite sukelti problemų arba patys susižeisti.

Lietuvių kalba - 6