Jungtys

Garso įrenginių prijungimas

Ausinių kabelio jungties naudojimas

Ausinių laidas (netiekiamas)

Ausinės H: ausines galite įjungti į gaminyje esantį ausinių išvesties lizdą. Kol ausinės prijungtos, įmontuotų garsiakalbių garsas bus išjungtas.

•• Ausines jungiant prie gaminio, garso funkcija gali veikti ribotai.

•• Ausinių ir gaminio garsumas reguliuojamas atskirai.

•• Ausinių lizdas palaiko tik 3 laidininkų (TRS) tipą.

Lietuvių kalba - 21