Papildomos funkcijos

Programa

Programų meniu

MENU Programos

Šaltinių sąrašas

MENU Programos Šaltinių sąrašas

Paspaudus mygtukąSOURCEs iš karto pasirodys ekrano rodinys Šaltinis.

Galite pasirinkti tik tuos išorinius įrenginius, kurie prijungti prie televizoriaus. Rodinyje Šaltinis bus paryškintos prijungtos įvestys.

Išsamios informacijos rasite naudotojo vadove, skyriuje „Įvesties šaltinio keitimas“.

Kaip prijungti USB įrenginį

1.Įjunkite televizorių.

2.Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir filmų failų, prie televizoriaus šone esančio USB lizdo.

3.Kai prijungsite USB įrenginį prie televizoriaus, pasirodys laikinasis langas. Galite tiesiogiai pasirinkti Nuotraukos, Vaizdo įr. arba Muzika.

Ši funkcija gali tinkamai neveikti su nelicencijuotais daugialypės terpės failais. Žinotini dalykai prieš naudojant medijos turinį.

•• MTP (angl. „Media Transfer Protocol“) protokolas nepalaikomas.

•• Failų sistema palaiko failus NTFS (nekeičiami), FAT16 ir FAT32.

•• Kai kurių tipų USB skaitmeniniai fotoaparatai (vaizdo kameros) ir garso įrenginiai gali būti nesuderinami su šiuo televizoriumi.

•• Medijos turinys palaiko tik nuoseklųjį „jpeg“ formatą.

•• Medijos turinys palaiko tik USB MSC („Mass Storage Class“ – talpiųjų atminties sistemų klasės) įrenginius. MSC – tai talpiųjų atminties sistemų klasės tik masinio transportavimo (angl. „Mass Storage Class Bulk-Only Transport“) įrenginys. MSC gali būti atmintukai, atminties kortelių skaitytuvai (USB HUB nepalaikomi). Įrenginiai turi būti tiesiogiai prijungiami prie televizoriaus USB prievado.

•• Prieš prijungdami savo įrenginį prie televizoriaus, sukurkite atsargines failų kopijas, kad apsaugotumėte juos nuo pažeidimo ir neprarastumėte duomenų. „SAMSUNG“ neatsako už failų pažeidimus ar duomenų praradimą.

•• Prie USB prijungtas HDD (standusis diskas) nepalaikomas.

•• Neatjunkite USB įrenginio tuo metu, kai jis kraunamas.

•• Kuo didesnė vaizdo skyra, tuo ilgiau užtrunka jį atidaryti ekrane.

•• Didžiausia palaikoma JPEG skyra yra 15360 x 8640 pikselių.

•• Pasitaikius nepalaikomam ar sugadintam failui, rodomas pranešimas „Not Supported File Format" (Nepalaikomas failo formatas).

•• Vaizdo įr. nepalaiko scenos paieškos ir miniatiūrų funkcijų.

•• MP3 failai su DRM, atsiųsti iš mokamos svetainės, negali būti atkurti. Skaitmeninis teisių valdymas (angl. Digital Rigths Management – DRM) – tai technologija, suteikianti galimybę kurti, platinti ir valdyti turinį integruotu bei universaliu būdu, įskaitant turinio tiekėjų teisių ir interesų gynimą, nelegalaus turinio kopijavimo prevenciją, sąskaitų ir mokėjimų tvarkymą.

•• Jei USB įrenginiui reikia daug elektros energijos (daugiau nei 500 mA arba 5 V), jis gali būti nepalaikomas.

•• Jei televizorius negauna įvesties signalo per Autom. Apsaug. laikas nustatytą laiką, paleidžiama ekrano užsklanda.

Lietuvių kalba - 59