Pagrindinės funkcijos

Kanalų išsaugojimas atmintyje

Antena

Meniu Transliacija Antena

Kad gaminys galėtų išsaugoti prieinamus kanalus atmintyje, turite pasirinkti gaminio signalo šaltinį – Antena (naudojant anteną) arba Kab.. Pasirinkite Antena arba Kab.. Pasirinkę signalo šaltinį, įjunkite funkciją Automatinis derinimas.

Signalo šaltinio pasirinkimas naudojant funkciją Antena taip pat nustato, kokį signalo šaltinį rodo gaminys. Pavyzdžiui, jeigu gaminys priima antžeminį signalą, o Jūs pasirinkote Kab., matysite tik trikdžius. Jei norite matyti vaizdą, turite pasirinkti Antena.

Automatinis derinimas

Meniu Transliacija Automatinis derinimas

Automatiškai nuskaito ir indeksuoja visus kanalus, gautus per televizoriaus antenos įvesties jungtį. Norėdami pradėti, nueikite iki Transliacija ir pasirinkite Automatinis derinimas.

Kai pasirodys pranešimas, pasirinkite Pradėti. Pradedamas automatinis derinimas. Šis procesas gali užtrukti iki 30 minučių. Jei automatinio derinimo funkcija įjungiama, kai jau yra kanalų rodyklė, ankstesnė rodyklė yra perrašoma.

•• Automatinis derinimas

Automatiškai ieško kanalų ir įrašo juos į televizoriaus atmintį

•• Ieškos kab. tink. parink. (jei parinktis „Antena“ nustatyta į „Kab.“, pagal šalį).

Nustatomos papildomos paieškos kabelinės televizijos tinkle parinktys, pavyzdžiui, dažnis ir simbolių greitis.

Šalis (regionas)

Meniu Transliacija Kanalo nustatymai Šalis (regionas)

Pasirinkite savo šalį, tada gaminys gali tinkamai automatiškai suderinti transliuojamus kanalus. Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

•• Skaitmen. kanal.: pakeiskite šalį skaitmeniniams kanalams.

•• Analoginis kanalas: pakeiskite šalį analoginiams kanalams.

Lietuvių kalba - 39