Pasirinktinės funkcijos

Pagalbinis meniu

Savidiagnostika

Meniu Pagalba Savidiagnostika

•• Vaizdo patikrinimas

Ši funkcija skirta tikrinti, ar vaizdas rodomas be trukdžių. Ekrane Vaizdo patikrinimas rodomas didelės raiškos vaizdas. Tad galite atidžiai patikrinti, ar jame nėra trūkumų ar trukdžių.

Taip: jeigu bandomasis vaizdas nerodomas arba rodomas iškraipytas ar su trukdžiais, paspauskite Taip. Gali būti, kad sutriko gaminio veikimas. Pagalbos kreipkitės į „Samsung“ skambučių centrą.

Ne: jeigu bandomasis vaizdas rodomas tinkamai, paspauskite Ne. Gali būti, kad sutriko išorinės įrangos veikimas. Patikrinkite jungtis. Jeigu triktis išlieka, žr. atitinkamo išorinio įrenginio naudotojo instrukciją.

•• Garso patikrinimas

Garso sutrikimams tikrinti naudokite integruotos melodijos garsą.

Taip: jeigu per patikrą garsą girdite tik iš vieno garsiakalbio arba jeigu jo nesigirdi nė iš vieno garsiakalbio, paspauskite Taip. Gali būti, kad sutriko gaminio veikimas. Pagalbos kreipkitės į „Samsung“ skambučių centrą.

Ne: jeigu garsą girdite iš abiejų garsiakalbių, paspauskite Ne. Gali būti, kad sutriko išorinės įrangos veikimas. Patikrinkite jungtis. Jeigu triktis išlieka, žr. atitinkamo išorinio įrenginio naudotojo instrukciją.

•• Signalo informacija

(tik skaitmeniniams kanalams)

Antžeminės televizijos didelės raiškos vaizdo kanalų signalo gavimo kokybė yra puiki arba kanalai yra visai neprieinami. Signalo informacijos lange rodomas didelės raiškos vaizdo kanalo signalo stipris, tad galite pareguliuoti anteną, kad būtų gaunamas stipresnis signalas ir priimami didelės raiškos vaizdo kanalai.

Lietuvių kalba - 56