Pradžia

Valymas

Įspėjimas

!

Prieš valydami gaminį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Kai valote gaminį, nepurkškite vandens tiesiai ant gaminio dalių.

•• Pažiūrėkite, kad į gaminio vidų nepatektų vandens.

•• Taip galite sukelti problemų, gaisrą arba elektros smūgį.

Atsargiai

Nepurkškite valiklio tiesiai ant gaminio.

•• Dėl to gaminys gali prarasti

spalvą arba jo paviršiuje gali

 

atsirasti įtrūkimų, taip pat gali

!

atsilupti ekranas.

 

Jeigu gaminio nepavyksta nuvalyti pateiktu audiniu, naudokite monitoriui valyti skirtą minkštą audeklą, sudrėkintą valymo skysčiu, ir valykite juo gaminį.

!

•• Jei nėra tinkamo valiklio, atskieskite turimą valiklį su vandeniu (santykiu 1:10) ir valykite gaminį.

Prieš valydami gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir nuvalykite gaminį pateiktu valymo audeklu.

•• Nenaudokite jokių cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolio, alkoholio, skiediklio, uodų atbaidymo vijos, kvepalų, lubrikanto ar valiklio.

Dėl to gali deformuotis gaminio paviršius arba bus pašalintas spaudas.

Gaminio paviršių lengva įbrėžti, todėl valykite pateiktu valymo audeklu.

Naudojimas

Įspėjimas

Per gaminį teka aukšta įtampa,

todėl niekada patys neardykite, netaisykite ir nekeiskite gaminio.

•• Priešingu atveju galite patirti

elektros smūgį arba gali kilti ! gaisras.

•• Jei gaminį reikia remontuoti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Jei norite perkelti gaminį, išjunkite maitinimą, ištraukite maitinimo laidą, antenos laidą ir bet kokius prie gaminio prijungtus laidus.

•• Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras dėl pažeisto laido.

Lietuvių kalba - 7