Pradžia

Maitinimo laido ir antenos arba kabelinės televizijos jungties prijungimas

VHF / UHF antžeminės

Laidas

televizijos antena

Antenos laidas

(netiekiamas)

arba

Maitinimo laidą į kištukinį sienos lizdą įjunkite tik tada, kai viską sujungėte.

Jeigu gaminį jungiate su kabelinės arba palydovinės televizijos imtuvu per HDMI, komponentinę arba sudėtinę jungtį, ANT IN jungties nereikia prijungti prie antenos arba laido jungties.

Jeigu gaminį judinate arba sukate, kai antenos laidas yra tvirtai prijungtas, darykite tai labai atsargiai. Galite sulaužyti gaminyje esančią antenos jungtį.

Maitinimo įjungimas

Vaizdas gali skirtis pagal modelį.

Maitinimo įvestis

Sąranka

Pirmą kartą įjungus televizorių pasirodo pirminis sąrankos dialogas.

Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad užbaigtumėte pradinį sąrankos procesą, t. y. pasirinktumėte meniu kalbą, šalį, kanalų šaltinį, kanalų nuskaitymą ir kt.

Kiekviename etape pasirinkite variantą arba pereikite prie kito etapo. Šiuos veiksmus galima atlikti ir vėliau, per meniu Sistema > Nustatymai. Numatytasis PIN kodas: 0-0-0-0.

Lietuvių kalba - 17