Jungtys

Įvesties šaltinio keitimas

Šaltinis

Jeigu žiūrėdami gaminį norite įjungti per DVD ar „Blu-ray“ leistuvą leidžiamą filmą arba per kabelinės televizijos priedėlį ar palydovinės televizijos imtuvą transliuojamą programą, turite pakeisti šaltinį.

TV / Išor. / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponentas 1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCEs. Atsiranda ekrano rodinys Šaltinis.

2.Pasirinkite pageidaujamą išorinės įvesties šaltinį.

Galite pasirinkti tik prie gaminio prijungtą išorinį įrenginį. Rodomame sąraše Šaltinis prijungtos įvestys bus paryškintos.

Meniu Šaltinis, visada lieka suaktyvinta TV, Išor. ir PC.

Kaip naudoti funkciją Redaguoti pavadinimą

Jei naudojate funkciją Redaguoti pavadinimą, įrenginio pavadinimą galite susieti su įvesties šaltiniu. Jei norite prieiti prie funkcijos Redaguoti pavadinimą, rodomame sąraše Šaltinis atverkite meniu Įrankiai. Galimos šios funkcijos Redaguoti pavadinimą parinktys:

VCR / DVD / Kabelinė STB / Satelitinė STB / PVR STB / AV imtuvas / Žaidimai / Kamera / PC / DVI PC / DVI prietaisai

/TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: pasirinkite įvesties lizdą ir rodomame sąraše pažymėkite prie to įvesties lizdo prijungto įrenginio pavadinimą.

Jeigu kompiuterį prie prievado HDMI IN 1 (DVI) prijungėte HDMI laidu, funkcijos Redaguoti pavadinimą ekrane priskirkite PC prie HDMI1/DVI.

Jeigu kompiuterį prie prievado HDMI IN 1 (DVI) prijungėte HDMI ir DVI sujungimo laidu, funkcijos Redaguoti pavadinimą ekrane priskirkite DVI PC prie HDMI1/DVI.

Jeigu AV įrenginį prie prievado HDMI IN 1 (DVI) prijungėte HDMI ir DVI sujungimo laidu, funkcijos Redaguoti pavadinimą ekrane priskirkite DVI prietaisai prie HDMI1/DVI.

Informacija

Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie televizijos kanalą arba pasirinktą išorinį įrenginį.

Atnaujinti

Jeigu išoriniai įrenginiai nerodomi ekrane Šaltinis, atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Atnaujinti. Tada ieškokite prijungtų įrenginių.

Lietuvių kalba - 26