Paveikslėliai ir iliustracijos šioje naudotojo instrukcijoje pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Jie gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos. Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.

Įspėjimas dėl skaitmeninės televizijos

1.Su skaitmenine televizija (DVB) susijusios funkcinės galimybės teikiamos tik tose šalyse ar regionuose, kuriuose transliuojama skaitmeninė antžeminė televizija DVB-T (MPEG2 ir MPEG4 AVC) arba kuriuose galima prieiga prie suderinamos kabelinės televizijos DVB-C (MPEG2 ir MPEG4 AAC) paslaugų. Apie galimybę gauti DVB-T arba DVB-C televizijos signalą teiraukitės vietinio platintojo.

2.DVB-T yra Europos konsorciumo DVB skaitmeninės antžeminės televizijos transliavimo, o DVB-C – skaitmeninės kabelinės televizijos transliavimo standartas. Tačiau kai kurios atskiros funkcijos, pvz., EPG (elektroninio programų vadovo), VOD (vaizdo rodymo pareikalavus) ir kitos, nėra įtrauktos į šią specifikaciją. Tad šiuo metu jos neveikia.

3.Nors šis televizorius (nuo 2008 m. rugpjūčio mėn.) atitinka DVB-T ir DVB-C standartus, tačiau suderinamumas su transliuojama skaitmenine antžemine DVB-T ir skaitmenine kabeline DVB-C televizija ateityje negarantuojamas.

4.Atsižvelgiant į šalį ar regioną, kuriame naudojamas šis televizorius, kai kurie kabelinės televizijos transliuotojai gali papildomai apmokestinti šią paslaugą, o jums gali tekti sutikti su bendrosiomis šių paslaugų teikimo sąlygomis.

5.Kai kuriose šalyse arba regionuose kai kurios skaitmeninės televizijos funkcijos gali būti neprieinamos, o kai kurių kabelinės televizijos paslaugų teikėjų DVB-C televizijos transliacija gali būti perduodama netinkamai.

6.Daugiau informacijos kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šio televizoriaus priimamo signalo kokybei neigiamos įtakos gali turėti šalyse taikomi skirtingi transliavimo būdai. Apie tai, ar televizoriaus veikimą galima pagerinti iš naujo sukonfigūravus jo nuostatas, teiraukitės vietinio „Samsung“ įgaliotojo platintojo arba skambinkite į „Samsung“ skambučių centrą.

Įspėjimas dėl nejudančio vaizdo

Stenkitės, kad ekrane nebūtų ilgai rodomi nejudantys vaizdai (pvz., „jpeg“ formato vaizdo failai) arba nejudantys vaizdo elementai (pvz., TV programos logotipas, panoraminis arba 4:3 formato vaizdas, juosta su žiniomis arba vertybinių popierių biržos naujienos ekrano apačioje ir pan.). Dėl nuolat rodomo nejudančio vaizdo LED ekrane gali atsirasti šešėlinis vaizdas, o tai kenkia vaizdo kokybei. Kad sumažintumėte šį pavojų, laikykitės toliau pateikiamų rekomendacijų:

•• Stenkitės ilgą laiką nežiūrėti to paties TV kanalo.

•• Visada stenkitės žiūrėti vaizdą per visą ekraną – kuo geresniam deriniui gauti naudokite televizoriaus rodomo vaizdo formato nustatymo meniu.

•• Nustatykite minimalias šviesumo ir kontrasto reikšmes, būtinas pageidaujamai vaizdo kokybei gauti – per didelės reikšmės gali paspartinti išdegimo procesą.

•• Dažnai naudokite visas televizoriaus funkcijas, skirtas vaizdo užlaikymo trukmei ir ekrano išdegimo tikimybei sumažinti. Išsamesnė informacija pateikiama elektroninėje vartotojo instrukcijoje.

Lietuvių kalba - 2