Монтаж на вашата микровълнова фурна

Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на 85 см над пода. Повърхността трябва да е достатъчно здрава, за да издържа безопасно тежестта на фурната.

1. Когато монтирате вашата фурна се уверете, че

20 см

10 см

има съответна вентилация за вашата фурна,

отгоре

отзад

като оставите най-малко 10 см пространство

 

 

отзад и отстрани на фурната и 20 см отгоре над

85 см от

10 см

фурната.

от всяка

пода

страна

 

2.Извадете всякакви опаковъчни материали от вътрешността на фурната.

Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се

поставка.

Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.

3.Тази микровълнова фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.

Ако захранващият кабел се повреди, трябва да се замени от специален кабел или комплект, който е наличен от производителя или от сервизен агент.

За личната ви безопасност, поставете кабела в 3-щифтов,

230 волта, 50 Hz, AC заземен контакт. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да се смени със специален кабел.

Не монтирайте микровълновата фурна в горещи или влажни помещения в близост до класическа фурна или радиатор. Трябва да се спазват техническите данни за мрежово захранване и използваният удължителен кабел да е по същия стандарт като доставяния с фурната захранващ кабел. Избършете вътрешността

иуплътнението на вратичката с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.

Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

Това е нормално.

Конденз във вътрешността на фурната.

Въздушен поток около вратичката и външния корпус.

Отражение на светлината около вратичката и външния корпус.

Излизаща пара от около вратичката или вентилационните отвори.

Фурната не се пуска когато натиснете селектора за ТАЙМЕР.

Напълно ли е затворена вратичката?

Храната изобщо не е сготвена.

Правилно ли сте настроили таймера?

Затворена ли е вратата?

Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?

Храната е или препечена, или недопечена.

Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?

Правилно ли е избрано нивото на мощност?

Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на дъга).

На сте ли използвали чиния с метални кантове?

Не сте ли оставили вилица или други метални прибори във вътрешността на фурната?

Близо ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?

Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.

Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати, когато фурната работи. Това е нормално. За да решите този проблем, монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати и антени.

Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се обърнете към вашия местен дилър или сервиза на SAMSUNG.

БЪЛГАРСКИ

11

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 11

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:26