Ne dodirujte utikač vlažnim rukama. - To može izazvati električni udar.

Ne isključujte uređaj isključivanjem utikača za vrijeme rada.

-Ponovno uključivanje utikača u utičnicu može izazvati iskru i time električni udar ili požar.

Svu ambalažu držite podalje od djece jer ambalaža može biti opasna za djecu.

- Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.

Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju znanje i iskustvo, osim ako nisu pod nadzorom i upućene u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

-U suprotnom može doći do električnog udara, opeklina ili ozljeda. Ne koristite uređaj u druge svrhe osim kuhanja.

-U suprotnom može doći do požara.

Zatvorene posude (dječje bočice, bočice s mlijekom itd.) otvorite, a u hrani s ljuskom ili orašastim plodovima (jaja, kesteni itd.) nožem napravite otvor prije kuhanja.

- U suprotnom može doći do opeklina ili ozljeda zbog prskanja hrane.

Ne dodirujte unutrašnjost uređaja neposredno nakon kuhanja jer je unutrašnjost uređaja vruća nakon dugotrajnog zagrijavanja ili zagrijavanja manje količine hrane.

- U suprotnom može doći do opeklina.

Ne koristite aluminijsku foliju, metalne predmete (npr. posude, vilice itd.) niti posude sa zlatnim ili srebrnim obrubom.

-To može izazvati iskre ili požar. Ne pregrijavajte hranu.

-To može izazvati požar.

Ne zagrijavajte hranu u papiru kao što su časopisi ili novine. - To može izazvati požar.

Ne koristite ni ne stavljajte bočice zapaljivih plinova blizu pećnice. - To može izazvati požar ili eksploziju.

Ne otvarajte vrata ako hrana u odjeljku za kuhanje gori.

- Ako otvorite vrata, dolazi do dotoka kisika, a to može izazvati požar.

Ne gurajte prste, strane tvari ili metalne predmete kao što su igle ili čavli u otvore na uređaju. Ako se strana tvar umetne u neki od otvora, isključite kabel za napajanje iz utičnice i obratite se dobavljaču proizvoda ili najbližem servisu.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili ozljeda.

NE punite posudu do vrha i odaberite posudu koja je šira pri vrhu kako biste spriječili da tekućina iskipi. Boce s uskim vratom mogu eksplodirati ako se pregriju.

NE zagrijavajte dječje bočice s dudom jer bočica može eksplodirati ako se pregrije.

NE dodirujte grijač ili unutrašnjost pećnice dok se pećnica ne ohladi.

Ne stavljajte kabel za napajanje ili utikač u vodu i držite ih podalje od zagrijanih površina.

Ne rukujte uređajem ako je oštećen kabel za napajanje ili utikač.

NE uključujte mikrovalnu pećnicu ako je prazna. Napajanje će se automatski isključiti zbog sigurnosti. Nakon 30 minuta možete je nastaviti koristiti. Preporučuje se uvijek ostaviti čašu vode u pećnici. Voda će upiti energiju mikrovalova ako se pećnica slučajno uključi.

HRVATSKI

7

MW71B-03801L_BOL_HR.indd 7

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:36:08