съдържание

 

 

 

 

Фурна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ

Фурна......................................................................................................

2

Принадлежности....................................................................................

3

Контролен панел....................................................................................

3

Как се използва тази книжка с инструкции..........................................

4

Информация за безопасността.............................................................

4

Монтаж на вашата микровълнова фурна ............................................

11

Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем....................

11

Готвене/Претопляне..............................................................................

12

Нива на мощност...................................................................................

12

Спиране на готвенето............................................................................

12

Настройка на времето за готвене.........................................................

13

Ръчно размразяване на храни..............................................................

13

Използване на функцията за моментално претопляне........................

13

Настройки за моментално претопляне.................................................

13

Указател за готварски съдове...............................................................

14

Почистване на вашата микровълнова фурна.......................................

15

Технически спецификации.....................................................................

15

2

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

1.

ВРАТА

 

 

7.

ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

2.

ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ

8.

СЪЕДИНИТЕЛ

 

3.

ОСВЕТЛЕНИЕ

 

 

9.

РОЛКОВ ПРЪСТЕН

4.

КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛ НА

10.

ОТВОРИ ЗА

 

 

ПРОМЕНЛИВА МОЩНОСТ ЗА

 

БЛОКИРОВКАТА ЗА

 

ГОТВЕНЕ

 

 

 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

5.

СЕЛЕКТОР НА ТАЙМЕРА

11.

БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА

6.

КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТАТА

 

ВРАТА

 

 

 

 

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 2

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:24