Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare.

 

 

 

Nu răsuciţi şi nu legaţi cablul de alimentare.

 

 

 

Nu agăţaţi cablul de alimentare de obiecte din metal, nu plasaţi obiecte

 

 

 

grele pe acesta, nu inseraţi cablul de alimentare între obiecte şi nu îl

 

 

 

împingeţi în spaţiul din spatele aparatului.

ROMÂNĂ

 

- Acest lucru poate conduce la electrocutare sau incendiu.

 

Nu trageţi de cablul de alimentare când scoateţi aparatul din priză.

 

- Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare ţinând de ştecher.

 

- În caz contrar, riscaţi electrocutarea sau un incendiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul unei defecţiuni a aparatului sau deteriorări a cablului, contactaţi

 

 

 

centrul de service cel mai apropiat.

ATENŢIE Semne de atenţionare pentru instalaţia electrică

Deconectaţi ştecherul cablului de alimentare dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp sau în timpul unei furtuni.

-În caz contrar, riscaţi electrocutarea sau un incendiu.

AVERTISMENT Semne importante de avertizare pentru utilizare

În cazul unor scurgeri de gaze (gaz propan, gaz petrol lichefiat etc.), aerisiţi imediat fără să atingeţi ştecherul. Nu atingeţi aparatul sau cablul de alimentare.

-Nu folosiţi un ventilator.

-O scânteie poate conduce la o explozie sau un incendiu.

Aveţi grijă ca uşa sau alte piese să nu intre în contact cu corpul în timpul preparării alimentelor sau imediat după aceea.

- În caz contrar, există pericolul de arsuri.

Folosiţi ÎNTOTDEAUNA mănuşi speciale pentru cuptor atunci când scoateţi un recipient din cuptor, pentru a evita arderea accidentală.

Staţi la distanţă de un braţ de cuptor atunci când deschideţi uşa. Motiv: Aerul sau aburul fierbinte eliberat poate duce la opărire.

6

Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată, cu erupţie. De aceea, trebuie să fiţi atenţi când manevraţi recipientul. Pentru a preveni această situaţie, lăsaţi ÎNTOTDEAUNA să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze. Amestecaţi lichidul în timpul încălzirii, dacă este necesar, şi amestecaţi ÎNTOTDEAUNA după încălzire. În caz de opărire, respectaţi următoarele instrucţiuni de PRIM AJUTOR:

-Scufundaţi zona opărită în apă rece minim 10 minute.

-Acoperiţi zona cu o compresă curată şi uscată.

-Nu aplicaţi creme, uleiuri sau loţiuni.

-Contactaţi un doctor

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda, chiar şi după încheierea ciclului de încălzire la microunde.

AVERTIZARE: Conţinutul biberoanelor şi al borcănaşelor de hrană pentru bebeluşi trebuie amestecat şi trebuie verificată temperatura acestuia înainte de consum, pentru a evita arsurile.

AVERTIZARE: Permiteţi copiilor să utilizeze cuptorul cu microunde fără supraveghere numai dacă au primit instrucţiunile necesare pentru a putea folosi cuptorul în siguranţă şi au înţeles riscurile pe care le implică utilizarea necorespunzătoare.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoanele fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite corespunzător.

AVERTIZARE: Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.

AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că echipamentul este oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita posibilitatea de electrocutare.

MW71B-03801L_BOL_RO.indd 6

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:48:20