Nu păstraţi în cuptor mâncare sau alte obiecte în timpul sau imediat după preparare.

-Utilizaţi mănuşi pentru gătit, deoarece alimentele pot fi foarte fierbinţi şi vă puteţi arde.

-Dacă trageţi în faţă vasul din ceramică sau tava multifuncţională, mâncarea se poate vărsa şi vă puteţi arde.

Dacă suprafaţa este crăpată, închideţi aparatul. - În caz contrar, riscaţi electrocutarea.

Nu zgâriaţi sticla uşii de la cuptor cu obiecte ascuţite.

- Acest lucru ar putea duce la deteriorarea sau spargerea sticlei.

Nu staţi peste aparat şi nu plasaţi obiecte (rufe, capac de cuptor, lumânări aprinse, ţigări aprinse, vase, substanţe chimice, obiecte din metal etc.) pe aparat.

-Obiectele, cum ar fi rufele, pot fi prinse în uşă.

-Acest lucru poate duce la electrocutare, rănire sau probleme cu produsul.

Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare.

Nu pulverizaţi materiale volatile, cum ar fi insecticid, pe suprafaţa aparatului.

-Pe lângă faptul că acest lucru ar putea dăuna oamenilor, ar putea duce şi la electrocutări, incendii sau probleme cu produsul.

Nu aplicaţi presiune excesivă (sau impact) asupra uşii sau interiorului aparatului.

-Acest lucru ar putea duce la deformarea produsului sau la răniri datorate scurgerilor de unde electrice.

-Dacă vă agăţaţi de uşă, produsul ar putea cădea şi ar putea cauza răniri.

-Dacă uşa este deteriorată, nu utilizaţi aparatul şi contactaţi cel mai apropiat centru de service.

Nu plasaţi aparatul peste un obiect fragil, cum ar fi o chiuvetă sau un obiect din sticlă.

-Acest lucru ar putea duce la deteriorarea obiectului din sticlă sau chiuvetei.

Utilizaţi aparatul doar după închiderea uşii.

-Dacă utilizaţi aparatul când este contaminat de substanţe străine, cum ar fi resturile de mâncare, aţi putea avea probleme cu aparatul.

Aveţi grijă când scoateţi ambalajul alimentelor ce tocmai au fost scoase din aparat.

-Dacă alimentele sunt fierbinţi, din ambalaj poate ieşi brusc abur fierbinte atunci când încercaţi să îl îndepărtaţi şi vă puteţi arde.

Nu scoateţi din priză aparatul trăgând de cordonul de alimentare; prindeţi întotdeauna ştecherul cu putere şi trageţi-l din priză.

-Deteriorările cordonului pot duce la scurtcircuite, incendii şi/sau electrocutări.

Nu staţi cu faţa sau corpul aproape de aparat în timp ce se prepară alimentele sau când se deschide uşa imediat după aceea.

-Aveţi grijă să nu lăsaţi copiii în preajma aparatului.

-În caz contrar, există pericolul de arsuri cauzate de căldură.

Nu puneţi alimente sau obiecte grele pe uşă când o deschideţi.

-Alimentele sau obiectele ar putea cădea şi acest lucru ar putea duce la arsuri sau răniri.

Nu răciţi brusc uşa, interiorul aparatului sau platoul prin turnarea de apă în timpul preparării sau imediat după aceea.

-Acest lucru ar putea duce la deteriorarea aparatului. Aburul sau apa pulverizată ar putea duce la arsuri sau răniri.

Aparatele nu sunt destinate a fi operate prin intermediul unui timer separat sau al unui sistem de telecomandă.

ROMÂNĂ

9

MW71B-03801L_BOL_RO.indd 9

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:48:20