Настройка на времето за готвене

Изберете оставащото време за готвене, като въртите кръговия селектор ТАЙМЕР.

Ръчно размразяване на храни

Фунцкията за размразяване ви позволява да размразявате месо, птици, риба.

Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

1. Завъртете копчето КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ на символа Размразяване ().

2. Завъртете копчето ТАЙМЕР, за да изберете подходящото време.

Резултат: Размразяването започва.

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Използване на функцията за моментално претопляне

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.

1. Завъртете копчето КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ на макс. мощност.

2. Завъртете копчето ТАЙМЕР, за да изберете моментално претопляне.

(питиета или супа/сос, пресни плодове).

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Настройки за моментално претопляне

Ето няколко съвета и препоръки при готвенето или претоплянето на храна с функцията за моментално притопляне и готвене.

Символи

Храна

Размер на

Време на

Време за

 

 

порцията

готвење

престой

 

Напитки

150 ml

1

мин. 10 сек.

1-2 мин.

 

 

 

 

 

 

 

Супа/сос

200-250 гр.

3

мин.

2-3 мин.

 

(охладени)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресни

300-350 гр.

6

мин. 40 сек.

2-3 мин.

 

зеленчуци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

БЪЛГАРСКИ

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 13

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:28