HRVATSKI

Upotreba ove knjižice s uputama

Upravo ste kupili mikrovalnu pećnicu tvrtke SAMSUNG. Korisničke upute sadrže korisne informacije o kuhanju u vašoj mikrovalnoj pećnici:

Mjere opreza

Prikladni pribor i posuđe za kuhanje

Korisni savjeti za kuhanje

Na početku knjižice nalaze se ilustracije pećnice te, što je još važnije, upravljačke ploče, tako da lakše pronađete gumbe.

Sigurnosne informacije

Prije korištenja uređaja pročitajte ovaj priručnik i spremite ga na sigurno mjesto blizu uređaja za buduću upotrebu.

Uređaj koristite samo u namijenjenu svrhu kao što je opisano u ovom priručniku s uputama. Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju znanje i iskustvo, osim ako nisu pod nadzorom

i upućene u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne odnose se na sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi. Vaša je odgovornost da prilikom postavljanje, održavanja i rukovanja uređajem slijedite zdrav razum i pridržavate se mjera opreza.

Budući da se upute za rukovanje u nastavku odnose na različite modele, svojstva vaše mikrovalne pećnice mogu se neznatno razlikovati od opisanih u ovom priručniku i možda se ne primjenjuju svi znakovi upozorenja. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite informacije i pomoć na Internetu na stranici www.samsung.com.

Važni sigurnosni znakovi i mjere opreza.

Sljedeći simboli koriste se u tekstu ovih uputa za korištenje:

 

Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati teške

UPOZORENJE

ozljede ili smrtni slučaj.

 

 

 

Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati blaže

OPREZ

ozljede ili materijalnu štetu.

 

 

 

 

Kako biste tijekom korištenja mikrovalne pećnice

OPREZ

smanjili rizik od požara, eksplozije, električnog udara

ili ozljede, slijedite ove osnovne mjere opreza:

 

 

NE pokušavajte.

NE rastavljajte.

NE dirajte.

Izričito slijedite upute.

Izvadite utikač iz utičnice u zidu.

Provjerite je li uređaj uzemljen kako biste spriječili strujni udar.

Pozovite servisni centar za pomoć.

Napomena

Važno

4

MW71B-03801L_BOL_HR.indd 4

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:36:07