Instalarea cuptorului cu microunde

Aşezaţi cuptorul pe o suprafaţă plană, la 85 cm de la podea. Suprafaţa trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susţine greutatea cuptorului.

În caz de nelămuriri sau probleme

Dacă vă confruntaţi cu una din problemele menţionate mai jos, încercaţi soluţiile indicate.

1.Când instalaţi cuptorul, asiguraţi-vă că acesta este ventilat corespunzător, lăsând un spaţiu de 10 cm (4 inch) în spate şi părţile laterale şi un spaţiu de 20 cm (8 inch) deasupra.

20 cm

10 cm

deasupra

în spate

85 cm

 

de la

10 cm în

podea

lateral

Este normal.

Condens în interiorul cuptorului.

Curenţi de aer în jurul uşii şi carcasei exterioare.

Reflexia luminii în jurul uşii şi carcasei exterioare.

Aburi degajaţi în jurul uşii sau orificiilor de ventilaţie.

ROMÂNĂ

2.Scoateţi toate ambalajele din cuptor. Instalaţi inelul rotativ şi platoul rotativ. Verificaţi dacă platoul rotativ se învârte liber.

3.Cuptorul cu microunde a fost poziţionat astfel încât priza să fie accesibilă.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil de la producător sau agentul de service.

Pentru siguranţa dvs. personală, introduceţi cablul într-o priză cu împământare cu 3 pini, de 230 V, 50 Hz c.a. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special.

Nu instalaţi cuptorul cu microunde într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată, respectiv în apropierea unui cuptor tradiţional sau a unui calorifer. Specificaţiile privind alimentare cu curent a cuptorului trebuie respectate, iar cablurile prelungitoare folosite să trebuie să aibă acelaşi standard cu cel al cablului de alimentare furnizat împreună cu cuptorul. Ştergeţi interiorul şi suprafaţa de etanşare a uşii cu o cârpă umedă înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată.

Cuptorul nu porneşte când rotiţi butonul CRONOMETRU.

Uşa este închisă complet?

Alimentele nu sunt gătite deloc.

Aţi setat durata corect?

Uşa este închisă?

Aţi supraîncărcat circuitul electric determinând arderea sau declanşarea unei siguranţe?

Alimentele sunt gătite excesiv sau prea puţin.

Aţi setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?

Aţi selectat un nivel de putere corespunzător?

În cuptor se produc scântei sau trosnituri (se formează arcuri electrice).

Aţi folosit un recipient cu încrustaţii metalice?

Aţi lăsat o furculiţă sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?

Folia de aluminiu este prea aproape de pereţii interiori?

Cuptorul cauzează interferenţe cu radioul sau televizorul.

În timpul funcţionării cuptorului, se pot observa interferenţe minore cu radioul sau televizorul. Este normal. Pentru a rezolva problema, amplasaţi cuptorul departe de televizor, aparate de radio şi antene.

Dacă indicaţiile de mai sus nu vă ajută să rezolvaţi problema, contactaţi dealerul local sau serviciul SAMSUNG post-vânzare.

11

MW71B-03801L_BOL_RO.indd 11

 

 

2010-07-13 ￿￿ 11:48:20