БЪЛГАРСКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Строги предупредителни знаци за почистване

Не почиствайте уреда чрез пръскане на вода директно в него. Не използвайте бензин, разредител или спирт за почистване на уреда.

-Това може да доведе до обезцветяване, деформация, повреда, токов удар или пожар.

Преди почистване или поддръжка, извадете щепсела от стенния контакт и премахнете остатъците от храна от вратичката и отделението за готвене.

-Неспазването на това може да доведе до токов удар или пожар.

Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на стъклото.

Не използвайте микровълновата си фурна за сушене на вестници или платове.

За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки.

По време на почистване повърхностите могат да станат по- горещи от обичайното и децата трябва да се държат далеч. (само почистващ се модел)

Излишните пръски трябва да се премахнат преди почистване и ще покажат кои съдове могат да се оставят във фурната по време на почистване. (само почистващ се модел)

ВНИМАНИЕ Предупредителни знаци за почистване

Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна.

Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.

Внимавайте да не се нараните, когато почиствате уреда (външно/ вътрешно).

-Можете да се нараните на острите ъгли на уреда. Не почиствайте уреда с пароструйка.

-Това може да доведе до корозия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПОВИШЕНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

Неспазването на следващите предпазни мерки за безопасност може да доведе до опасно излагане на микровълнова енергия.

(а) При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа

смикровълновата фурна при отворена вратичка, да се пипа в блокировките за безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било във вентилационните отвори.

(б) Не поставяйте какъвто и да било предмет между вратичката на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратичката и уплътнителните повърхности на вратичката чисти, като ги изтривате след работа най-напред с влажна кърпа и след това с мека суха кърпа.

(в) Не работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде ремонтирана от квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя. Особено е важно вратичката на фурната да се затваря както трябва и да няма повреди по:

(1)Врата (огъната)

(2) Пантите на вратата (счупени или разхлабени)

(3)Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратичката

(г) Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение на подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.

Този продукт е Група 2 Клас B ISM оборудване. Определението на група 2, която съдържа цялото ISM оборудване, в което умишлено се генерира радио-честотна енергия и/или се използва под формата на електромагнитна радиация за третирането на материали, заваръчни ключове и машини за електроискрова механична обработка. Оборудване Клас B е оборудване, подходящо за употреба в битови установки и в установки, пряко свързани с електрозахранваща мрежа

сниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови цели.

10

MW71B-03801L_BOL_BG.indd 10

 

 

2010-07-14 ￿￿ 11:20:26